Výzva
zdraví a svoboda

k lidem, lékařům, médiím a politické reprezentaci českých zemí

Jako terapeuti, lidé profesionálně se zabývající prevencí a příznivci nekonvenční medicíny a různých léčitelských oborů včetně homeopatie, tradiční čínské medicíny a jiných oborů, vnímáme problematiku současné epidemie výrazně jinak, než jak ji interpretují lékařští odborníci a sdělovací prostředky. Hlavní česká média přinášejí jen velmi omezené informace o různých nekonvenčních metodách, které je možné použít při koronavirové nákaze či jako prevenci. Na sociálních sítích se dokonce cenzuruje obsah, který není v souladu s oficiálním postojem konvenční medicíny. Přitom homeopatie, tradiční čínská medicína a jiné nelékařské metody mohou při této epidemii účinně pomoci. Média nesdělují podstatná fakta: onemocnění koronavirem není neléčitelné a lze mu předcházet, zmírňovat jeho průběh a snižovat rizika komplikací. Cílené posilování imunity může zvýšit obranyschopnost organismu a odolnost vůči této či jakékoliv následné epidemii.
Média neustále veřejnosti podsouvají, že neexistuje léčba (a proto jedinou spásou bude plošné očkování), že se život zásadně změní, že budeme nuceni žít v opakovaných karanténách, že každý náš krok bude monitorovaný, že cestovat se bude moci jen při splnění striktních podmínek. Tento úhel pohledu rozhodně odmítáme, jelikož je zásadně špatný.
Souhlasíme s tím, že život se změní. Lidé si začnou více vážit svobody i svého zdraví. Tato epidemie jasně ukázala, že osoby trpící civilizačními chorobami (především nadváhou, cukrovkou a vysokým tlakem) a osoby trvale medikované pro různá chronická onemocnění představují rizikovou skupinu. Zdravý člověk s nepoškozeným imunitním systémem se však infekci dokáže bránit výrazně lépe. Lidé by se měli mnohem více starat o své zdraví a převzít za tuto důležitou část svého života větší odpovědnost. A tímto směrem – podporou zdravého životního stylu a zajištěním dostatku kvalitních potravin bez škodlivých látek – by se měla ubírat i budoucí zdravotní politika ministerstev zdravotnictví a zemědělství. Nic takového se však odnikud neozývá.
Jasně se ukázalo, že takzvaná vědecká medicína nemusí být při nových virových epidemiích v praxi nic platná. Moderní lékařská věda nabídla v podstatě pouze plošné podávání paracetamolu, v rámci prevence pak nic jiného než karanténu. A přitom vědecká medicína často přírodní a nekonvenční postupy posilování zdraví a imunity (ověřené staletími praxe) zesměšňuje a označuje za nevědecké, a tudíž špatné. Tato epidemie nám však naplno ukázala systémové limity konvenční medicíny. Mnoho jednoduchých a nenákladných léčebných postupů, které se ukázaly jako velmi nadějné, je z oficiálních kruhů eliminováno. Při konvenční léčbě se postupuje dogmaticky, možné účinné metody se do širší praxe nezavádějí. Namísto toho se neustále ozývá, jak se laboratoře na celém světě předhánějí ve vývoji očkovací látky.
Očkování proti RNA virům je přitom velmi sporné. Samotná nákaza vytváří velmi slabou dlouhodobou imunitu. RNA viry také rychle mutují, takže než vakcíny projdou testováním, budou zastaralé, a tudíž pravděpodobně málo účinné. To ale nemusí zabránit vládám a úředníkům v nařízení plošného očkování. Proočkování většiny populace jakoukoliv novou vakcínou však vedle neúčinnosti přináší i obrovská rizika, která se mohou projevit teprve za mnoho let a mohou být daleko nebezpečnější než samotná epidemie. Dokonce se již spekuluje o možnosti použít „moderní“ genetické vakcíny, což lze přirovnat k ruské ruletě.
Jedinou cestou, kterou bychom se měli vydat, je cesta skutečného zdraví. Na této epidemii se ukazuje, že konvenční medicína sice ulevuje od různých potíží, celkové imunitě a obranyschopnosti organismu při epidemických chorobách však nepomáhá. Některé konvenční medicínské postupy a některá farmaka včetně vakcín dokonce imunitní systém oslabují, což potvrzují zkušenosti terapeutů i řada lékařských studií.
Naopak terapeuti různých oborů nekonvenční medicíny mají velmi dobré zkušenosti s vhodným posilováním imunity, díky němuž je člověk odolnější nejen vůči koronaviru, ale i jiným infekcím. Při léčbě koronaviru se v České republice i v zahraničí velmi dobře osvědčila homeopatie, tradiční čínská medicína, fytoterapie i jiné nekonvenční metody. V několika zemích probíhají úspěšné vládní programy prevence s použitím homeopatik, velmi dobré odezvy po jejich preventivním užívání jsou i u nás. Přitom české oficiální lékařské kruhy opakovaně popírají jejich účinnost. Až 90% pacientů s koronavirem bylo v Asii léčeno tradiční čínskou medicínou. Nekonvenční medicína jako taková je v médiích cíleně zesměšňována a diskreditována. Používání přírodních prostředků je systematicky vytlačováno pro údajnou škodlivost látek, které se bezpečně užívají po staletí. Přitom již několik dávek určitých volně prodejných léků může způsobit jistou smrt. Tento agresivní boj proti nekonvenční medicíně zásadně odmítáme.
Proto vyzýváme:
1. Veřejnost, aby si nenechala vsugerovat bezmoc vůči současné epidemii. Lidská imunita se dokáže s tímto onemocněním při vhodné stimulaci vypořádat. Nekonvenční léčebné metody nabízejí mnoho účinných postupů, hlavní média však o nich neinformují. A ve světě se již zkoušejí i levné postupy konvenční medicíny, které proti koronaviru účinně pomáhají.
2. Vládu, její úředníky a novináře, aby nijak neomezovali, nekriminalizovali a nezesměšňovali nekonvenční medicínu a její prostředky. Naopak nadešel čas k její podpoře.
3. Lékařské odborníky, aby si nenechali diktovat nesprávné postupy, pokud na základě vlastních zkušeností a umu cítí, že je potřeba aplikovat inovativní přístup. Nenechte si vnutit myšlenku, že epidemii lze potlačit jen drahými experimentálními léky a očkováním.
4. Vládu, aby k případnému doporučení plošného očkování přistupovala s velkou opatrností, vyslechla i oponentní názory, nezamlčovala žádná fakta týkající se rizik nových vakcín a případné očkování nechala plně na rozhodnutí každého jedince.
5. Vládu, aby z důvodu předběžné opatrnosti do odvolání pozastavila jakékoliv zvyšování elektromagnetické zátěže a zmrazila spouštění nových vysílačů. Zvyšování intenzity elektromagnetického záření má prokazatelný negativní vliv na lidskou imunitu.
6. Internetové cenzory, aby přestali s veškerou cenzurou a snižováním dosahu příspěvků. Jakékoliv prosazování povolené pravdy může být již z principu zneužito. Svoboda informací je jediná pojistka, která nás chrání před pádem do totality.
7. Novináře, aby dále nestrašili a neděsili veřejnost tím, že koronavirová infekce není léčitelná a že přijdou další vlny epidemie. Chovejte se zodpovědně, zajímejte se o různé účinné metody prevence a léčby a informujte o nich. Prověřujte, zda někdo nemá prospěch ze zatajování informací o levných účinných léčebných postupech.
8. Lid této země, aby se postavil negativním zprávám, které se na něj valí ze všech stran. Nemusíme, a kvůli budoucnosti se ani nesmíme podvolit rostoucí kontrole státního aparátu. Strach, který vyvolávají média, neodpovídá současné epidemiologické situaci a nebezpečnosti, a přitom právě tento strach může být zneužit k tomu, aby lidi postupně připravil na omezování svobody a vnucení restriktivních opatření. I samotný strach může vést k oslabení imunity. Přestože některá opatření mohou vypadat na první pohled rozumně, vždy mohou být zneužita, a jakmile budou jednou zavedena, cesta zpět je velmi obtížná. Postavme se tomu. Nesvobodu na sebe můžeme uvalit jen my sami. Pokud si to nebudeme přát, nestane se tak.
Vezměme starost o zdraví do vlastních rukou. Jen tak můžeme být odolní vůči infekcím a ochránit sebe a své blízké nejen před nemocemi, ale i před životem v totalitní společnosti.
27. května 2020

Antonín Baudyš ,   astrolog
MUDr. Ludmila Bendová ,   lékařka praktikující tradiční čínskou medicínu
Josef Čáp ,   organizátor přednášek komplementární medicíny
MUDr. Ludmila Eleková ,   praktická lékařka, homeopatka
Soňa Göblová ,   režisérka, dokumentaristka
Erika Hájková ,   homeopatka, kraniosakrální terapeutka
MUDr. Judit Hofhanzlová ,   lékařka, homeopatka
Ing. Václav Hrabák ,   homeopat
Igor Chaun ,   režisér, spolek Goscha
MUDr. Dagmar Komárková ,   lékařka praktikující tradiční čínskou medicínu
MUDr. Tomáš Lebenhart ,   lékař, homeopat
MUDr. Helena Máslová ,   internistka a psychosomatik
Jiří Maria Mašek ,   publicista a terapeut
MUDr. Eliška Novotná ,   homeopatka, biorezonanční terapie
Martin Novotný ,   nutriční terapeut
Viliam Poltikovič ,   dokumentarista a spisovatel
Ing. Aleš Sušický ,   homeopat, terapeut tradiční čínské medicíny
MUDr. Kateřina Šušlíková ,   lékařka, homeopatka
Ing. Iva Valentová ,   homeopatka
MUDr. Vladimír Vogeltanz ,   etikoterapeut


hlavní signatáři výzvy v abecedním pořadí

* odkazy na zajímavé studie naleznete na stránce O výzvě

#zdraviasvoboda

Výzva Zdraví a Svoboda © 2020